Navnet

Nathanael er et drengenavn, der betyder "Guds gave" (fra hebraisk nathan "han giver" + el "Gud"). Det kan staves på flere forskellige måder såsom Nathaniel og Nathanial. Almindeligvis er det forkortet Nathan, Nate, Nat eller i mit tilfælde Nath.

Navnets egentlige oprindelse er bibelsk, men bruges også i romanen "Løgneren" af Martin A. Hansen.
I bibelsk henseende nævnes navnet i Johannes-evangeliet, kapitel 1, vers 45-50:
"Filip møder Nathanael og siger til ham: "Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret." Nathanael spurgte: "Kan noget godt komme fra Nazaret?" Filip sagde til ham: "Kom og se!"
Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: "Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig." Nathanael spurgte ham: "Hvor kender du mig fra?" Jesus svarede ham: "Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet." Nathanael udbrød: "Rabbi, du er guds søn, du er Israels konge!""


I Martin A. Hansens roman "Løgneren" optræder Nathanael som en imaginær figur, som hovedpersonen skriver dagbog til. De første linjer fra bogen lyder således:
"Trettende Marts. Det er taaget.
Nathanael, jeg har faaet Lyst til at fortælle dig noget. Lidt løst og fast. Eller jeg har bare Brug for En at tale lidt med. Meget har jeg jo ikke at fortælle.
Det er trettende Marts, Nathanael. Og Fredag.
Det er Taage udenfor. Det er tidligt paa Eftermiddagen, men det er saa mørkt, at jeg knap kan se, hvad jeg her sidder og skriver i min Stue. Naa-ja, det betyder jo heller ikke noget.
Trettende Marts. Taage."


Dette er navnets oprindelse, men jeg er opkaldt efter min farfar Jens Munck Nathanael Nordentoft.